ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-04-30 Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017
2017-05-03 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-05-03 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-05-13 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2014-05-20 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013
2013-06-04 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2012-06-05 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2011-06-09 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010
2010-05-27 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009
2010-03-16 Företrädesemission Företrädesemission
2009-05-11 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008
2008-05-09 Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007
2007-05-15 Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006
2007-03-29 Nyemissionsprospekt Nyemissionsprospekt
2006-06-07 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005
2006-04-27 Nyemissions- och Noteringsprospekt Nyemissions- och Noteringsprospekt