ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: Transferator AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-01-09 Teckningssedel 2018 Teckningssedel 2018
2017-12-27 Memorandum Memorandum
2017-05-10 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-05-26 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-05-28 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2015-01-20 Memorandum 2015 Memorandum 2015
2014-08-08 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013
2013-12-02 Memorandum 2013 Memorandum 2013
2013-04-12 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2012-08-13 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2011-06-07 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010
2010-04-23 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009
2009-06-15 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008
2009-06-15 Revisionsberättelse 2008 Revisionsberättelse 2008
2008-08-01 Nyemissionsprospekt Sammanfattning Nyemissionsprospekt Sammanfattning
2008-08-01 Anmälningssedel Anmälningssedel
2007-05-29 Nyemissionsprospekt Värdepappernot del 3 av 3 Nyemissionsprospekt Värdepappernot del 3 av 3
2007-05-29 Nyemissionsprospekt Sammanfatting del 1 av 3 Nyemissionsprospekt Sammanfatting del 1 av 3
2007-05-29 Nyemissionsprospekt Registreringsdokument del 2 av 3 Nyemissionsprospekt Registreringsdokument del 2 av 3
2007-03-15 Noteringsprospekt Noteringsprospekt