ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: Raybased AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-05-09 Teckningssedel 2018 Teckningssedel 2018
2018-05-07 Teaser 2018 Teaser 2018
2018-05-07 Prospekt 2018 Prospekt 2018
2018-02-02 Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017
2017-05-31 Emissionsmemorandum 2017 Emissionsmemorandum 2017
2017-05-29 Teckningssedel 2017 Teckningssedel 2017
2017-03-30 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-04-06 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-11-13 Tecksningssedel Tecksningssedel
2015-11-13 Teaser Teaser
2015-11-13 Roadshow Roadshow
2015-11-13 Memorandum Memorandum
2015-11-10 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014