ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: Consensus Asset Management AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-04-06 Consensus årsredovisning 2017 Consensus årsredovisning 2017
2018-04-06 Consensus årsredovisning 2016 Consensus årsredovisning 2016
2016-03-22 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-03-31 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2014-08-22 Memorandum 2014 Memorandum 2014
2014-08-14 villkor och anvisningar för konvertibelt förlagslån villkor och anvisningar för konvertibelt förlagslån
2014-08-14 Villkor och anvisningar för emissionen av aktier Villkor och anvisningar för emissionen av aktier
2014-05-27 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013
2013-07-01 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2012-05-21 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2011-09-30 Villkor för konvertibel 2011 Villkor för konvertibel 2011
2011-09-30 Teckningssedel utan företrädesrätt Teckningssedel utan företrädesrätt
2011-09-30 Teaser 2011 Teaser 2011
2011-09-30 Memorandum 2011 Memorandum 2011
2011-07-01 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010
2010-03-29 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009