ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: FX International AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2016-10-18 Teaser 2016 Teaser 2016
2016-10-18 Memorandum 2016 Memorandum 2016
2016-10-17 Teckningssedel 2016 Teckningssedel 2016
2016-10-12 Årsredovisning 2015/2016 Årsredovisning 2015/2016
2016-02-24 Teaser 2016 Teaser 2016
2016-02-23 Teckningssedel utan företräde Teckningssedel utan företräde
2016-02-23 Memorandum 2016 Memorandum 2016
2014-10-10 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2013-10-14 Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013
2012-09-28 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2012-07-12 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2011-03-02 Teckningssedel 2011 Teckningssedel 2011
2011-03-02 Teaser 2011 Teaser 2011
2011-03-02 Memorandum 2011 Memorandum 2011