ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: BrainCool AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-03-09 Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017
2017-05-29 Tilläggsprospekt 2 20170529 Tilläggsprospekt 2 20170529
2017-05-18 Tilläggsprospekt 2017 Tilläggsprospekt 2017
2017-05-15 Teckningssedel 2017 Teckningssedel 2017
2017-05-09 Teaser 2017 Teaser 2017
2017-05-09 Prospekt 2017 Prospekt 2017
2017-05-03 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-03-18 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-02-17 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2014-03-31 Tilläggsmemorandum 2014 Tilläggsmemorandum 2014
2014-03-27 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013
2014-03-27 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2014-03-27 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2014-03-27 Teckningssedel 2014 Teckningssedel 2014
2014-03-27 Teaser 2014 Teaser 2014
2014-03-27 Memorandum 2014 Memorandum 2014