ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: SealWacs AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-04-13 SealWacs årsredovisning 2017 SealWacs årsredovisning 2017
2017-10-30 Teckningssedel 2017 Teckningssedel 2017
2017-10-30 Teaser 2017 Teaser 2017
2017-10-30 Memorandum 2017 Memorandum 2017
2017-03-28 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-04-12 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-11-02 Teckningssedel 2015 Teckningssedel 2015
2015-11-02 Teaser 2015 Teaser 2015
2015-11-02 Memorandum 2015 Memorandum 2015
2015-04-02 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2014-09-19 Teckningssedel 2014 Teckningssedel 2014
2014-09-11 Teaser 2014 Teaser 2014
2014-09-11 Roadshow 2014 Roadshow 2014
2014-09-11 Memorandum 2014 Memorandum 2014