ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: Aptahem AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-04-10 Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017
2017-10-04 Tilläggsprospekt 2017 Tilläggsprospekt 2017
2017-10-03 Teckningssedel 2017 Teckningssedel 2017
2017-09-18 Teaser 2017 Teaser 2017
2017-09-14 Prospekt 2017 Prospekt 2017
2017-04-04 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-04-18 Teckningssedel 2016 Teckningssedel 2016
2016-04-18 Särskild teckningssedel 2016 Särskild teckningssedel 2016
2016-04-14 Prospekt Prospekt
2016-03-17 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-09-21 Teckningssedel TO 1 2015/2016 Teckningssedel TO 1 2015/2016
2015-03-04 Teaser Teaser
2015-03-04 Optionsvillkor Optionsvillkor
2015-03-04 Memorandum Memorandum