ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: Compare-IT Nordic AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-03-05 Teckningssedel 2018 Teckningssedel 2018
2018-03-02 Memorandum 2018 Memorandum 2018
2017-07-24 Årsredovisning 2016/2017 Årsredovisning 2016/2017
2017-07-24 Revisionsberättelse 2016/2017 Revisionsberättelse 2016/2017
2017-03-20 Memorandum 2017 Memorandum 2017
2017-03-15 Årsredovisning 2015/2016 Årsredovisning 2015/2016
2017-03-15 Teckningssedel 2017 Teckningssedel 2017
2017-03-15 Delårsbokslut 20160501-20170131 Delårsbokslut 20160501-20170131
2017-03-14 Årsredovisning 2014/2015 Årsredovisning 2014/2015
2017-03-14 Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014
2017-03-14 Teaser 2017 Teaser 2017