ÅRSREDOVISNINGAR, PROSPEKT OCH MEMORANDUM FRÅN: Storytel AB

Datum Dokumentnamn Dokument
2018-04-17 Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2017
2018-04-16 Annual Report 2017 Annual Report 2017
2017-04-21 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2016
2016-04-25 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015
2015-11-09 Noteringsmemorandum 2015 Noteringsmemorandum 2015
2015-07-07 Styrelsens redogörelse angående apportemission 2015 Styrelsens redogörelse angående apportemission 2015
2015-06-30 Kallelse extra bolagsstämma 2015-07-24 Kallelse extra bolagsstämma 2015-07-24
2015-06-30 Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma 2015-07-24 Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma 2015-07-24
2015-06-03 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014
2014-06-19 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013
2014-02-13 Teckningssedel för TO 2B Teckningssedel för TO 2B
2013-09-20 Teckningssedel för TO 3B Teckningssedel för TO 3B
2013-07-02 Anmälningssedel Anmälningssedel
2013-06-12 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012
2013-06-07 Memorandum 2013 Memorandum 2013
2012-05-11 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011
2011-05-16 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010
2011-03-14 Erbjudandehandling - Stylefield Erbjudandehandling - Stylefield
2010-06-30 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009
2009-05-18 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2008
2009-05-18 Revisionsberättelse för 2008 Revisionsberättelse för 2008
2008-06-23 Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007
2007-11-16 Investerarmemorandum november 2007 Investerarmemorandum november 2007
2007-04-18 Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006
2006-11-08 Nyemissionsprospekt Nyemissionsprospekt
2006-08-17 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005
2005-11-11 Noteringsprospekt Noteringsprospekt