Om bolaget

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är moderbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB och AlphaHelix Technologies AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende Superkonvektion™ ; som möjliggör identifiering av virus och bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab är sedan 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätskehantering/biobankslagring med tillhörande förbrukningsmaterial. Techtum har också en världsledande metod för snabb, känslig och kostnadseffektiv provpreparering vid screening av MRSA. AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR/NGS-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbolaget. PCR-maskinen aAmpTM, baserad på SuperConvection™ och QPCR-/PCR-reaktionsuppsättningsroboten Rob™ ingår i sortimentet. Bolaget arbetar också med en plattform för kriminalteknik där det egenutvecklade enzymet ForenSafe™ ingår

 • Noteringsdatum
 • Organisationsnummer 556555-4382
 • Bolagsordning Bolagsordning 2012-12-09.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Mattias Molin
 • Styrelseordförande Mikael Havsjö
 • Styrelse Mikael Havsjö Ulrica Karlsson Mattias Molin Artur Aira
 • LEI 549300NYXXGXTSV6LL78

Aktieinformation

 • Aktienamn AlphaHelix
 • Kortnamn ALPH
 • Antal aktier 52 832 418
 • ISIN-kod SE0000885501
 • OrderBook ID 40YX
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ALPHAMOLEC/SH
 • Kvotvärde 0.0108
 • Handelsstart 2006-09-15
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Mikael Havsjö 2018-03-31 52,68 52,68
Avanza Pension 2018-03-31 5,41 5,41
Bengt Koltman 2018-03-31 4,11 4,11
Jörgen Henriksen 2018-03-31 3,09 3,09
Thomas Petersson 2018-03-31 2,16 2,16
Peter Ryman 2018-03-31 1,68 1,68
Krister Ek 2018-03-31 1,51 1,51
Mare Invest AB 2018-03-31 1,32 1,32
Per-Inge Larsson 2018-03-31 1,25 1,25
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 1,24 1,24

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.