Om bolaget

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

 • Noteringsdatum
 • Organisationsnummer 556692-3248
 • Bolagsordning 2015-06-18 Transferator.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Fredrik Vojbacke
 • Styrelseordförande Jakob Johansson
 • Styrelse Guntis Brands Henrik Halvorsen Jakob Johansson Fredrik Vojbacke
 • LEI 52990006UHX52097KI68

Aktieinformation

 • Aktienamn Transferator A
 • Kortnamn TRAN A
 • Antal aktier 45 013 080
 • ISIN-kod SE0002829226
 • OrderBook ID 4104
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) TRANSFERAT/SH A
 • Kvotvärde 0.128
 • Handelsstart 2009-04-09
 • Typ Aktie

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN
Transferator B SE0002658278
Transferator TO 4 A SE0010740357
Transferator TO 5 B SE0010740365

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Jakob Johansson 2018-04-24 32,43 18,66
Guntis Brands 2018-03-31 12,96 20,94
Fredrik Vojbacke 2018-04-05 11,02 14,9
Handelsbanken Liv Försäkring AB 2018-03-31 6,42 6,65
Avanza Pension 2018-03-31 4,11 2,97
Svenska Handelsbanken AB for PB 2018-03-31 2,82 2,17
Swedbank Försäkring 2018-03-31 2,18 0,35
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 1,72 0,73
Tomas Tobiasson 2018-03-31 1,13 1,83
Henrik Mikael Halvorsen 2018-03-31 0,77 0,12

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.