Om bolaget

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

 • Noteringsdatum 2013-06-28
 • Organisationsnummer 556612-1579
 • Bolagsordning Bolagsordning 2017-06-30.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD Claes Holmberg
 • Styrelseordförande Margit Ferm
 • Styrelse Margit Ferm Claes Holmberg Jan Pilebjer Lars-Håkan Thorell
 • LEI 5493000J0DZNPRLJ3M37

Aktieinformation

 • Aktienamn Emotra
 • Kortnamn EMOT
 • Antal aktier 13 702 259
 • ISIN-kod SE0006851507
 • OrderBook ID 411N
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EMOTRA/SH
 • Kvotvärde 0.18
 • Handelsstart 2015-02-23
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Avanza Pension 2018-03-31 14 14
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 7,25 7,25
Lars-Håkan Thorell 2018-03-31 4,73 4,73
Elizabeth Kaminski 2018-03-31 4,69 4,69
Claes Holmberg 2018-03-31 2,76 2,76
Lars Lidén 2018-03-31 2,14 2,14
Marcus Hansson 2018-03-31 1,3 1,3
Jan Emander 2018-03-31 1,11 1,11
Leif Lindblom 2018-03-31 1,11 1,11
Lars-Erik Nordell 2018-03-31 1,04 1,04

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.