Om bolaget

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

 • Noteringsdatum 2014-12-15
 • Organisationsnummer 556818-0300
 • Bolagsordning Bolagsordning New Equity 2014-05-15.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Robin Vestersten
 • Styrelseordförande Thomas Jansson
 • Styrelse Thomas Jansson Carl Kock Christian Kronegård Robin Vestersten
 • LEI 549300QJOE0K9OGQQ056

Aktieinformation

 • Aktienamn New Equity Venture International B
 • Kortnamn NEVI B
 • Antal aktier 3 015 257
 • ISIN-kod SE0004020931
 • OrderBook ID 412R
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) NEWEQUITYI/SH B
 • Kvotvärde 1
 • Handelsstart 2014-12-15
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Aktiebolaget B21 Invest 2018-03-31 28,9 61,55
Göran Månsson 2018-03-31 12,16 6,58
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 11,91 6,44
Nordea Liv & Pension 2018-03-31 10,97 5,94
Thomas Jansson 2018-03-31 5,16 2,79
Imperial Eagle AB 2018-03-31 3,64 1,97
Vidja Invest & Consulting AB 2018-03-31 3,12 1,69
Anna Jansson 2018-03-31 2,46 1,33
Gösta Jansson 2018-03-31 2,43 1,31
Joacim Nord 2018-03-31 2,12 1,15

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.