Om bolaget

Aptahem AB är ett bioteknikbolag vars affärsidé är att utveckla aptamerbaserade läkemedel för behandling av akuta livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Bolaget utför tillika affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners och licenstagare. Bolagets huvudkandidat Apta-1 utvecklas som ett akutläkemedel ämnat att förhindra uppkomsten av livshotande organ- och vävnadsskador hos sepsispatienter.

 • Noteringsdatum 2015-04-17
 • Organisationsnummer 556970-5782
 • Bolagsordning Bolagsordning 20170607.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Mikael Lindstam
 • Styrelseordförande Kjell G Stenberg
 • Styrelse Cristina Glad Johan Lindh Mikael Lindstam Kjell G Stenberg Theresa Comiskey Olsen
 • LEI 549300IVD1BY4CJMSO40

Aktieinformation

 • Aktienamn Aptahem
 • Kortnamn APTA
 • Antal aktier 15 587 160
 • ISIN-kod SE0006543450
 • OrderBook ID 4131
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) APTAHEM/SH
 • Kvotvärde 0.23
 • Handelsstart 2015-04-17
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN
Aptahem TO 3 SE0010270736

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Ivar Nordqvist 2018-03-31 14,26 14,26
Avanza Pension 2018-03-31 7,75 7,75
Johan Lindh 2018-03-31 3,46 3,46
Tina Kerstin Veronica Persson 2018-03-31 3,39 3,39
Gunvald Berger 2018-03-31 2,82 2,82
Nils Qvarner 2018-03-31 2,42 2,42
AB Svedala Finans 2018-03-31 1,92 1,92
Lacla Invest AB 2018-03-31 1,73 1,73
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 1,64 1,64
Adel Hanna 2018-03-31 1,01 1,01

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.