Om bolaget

Nanexa är ett nanoteknologibolag med inriktning på drug delivery. Bolaget ska effektivt driva innovativa projekt från upptäcktsfas till licensiering i preklinisk fas.

 • Noteringsdatum 2015-06-17
 • Organisationsnummer 556833-0285
 • Bolagsordning Bolagsordning 2014-04-27.pdf
 • Bolagspresentation Company Presentation (video)
 • VD David Westberg
 • Styrelseordförande Hans Arwidsson
 • Styrelse Hans Arwidsson Jan Sandström Magnus Westgren Christian Östberg Bengt Gustavsson
 • LEI 549300J5L2ECZTLID491

Aktieinformation

 • Aktienamn Nanexa
 • Kortnamn NANEXA
 • Antal aktier 11 437 581
 • ISIN-kod SE0007074166
 • OrderBook ID 4137
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) NANEXA/SH
 • Kvotvärde 0.13
 • Handelsstart 2015-06-17
 • Typ Aktie
 • Valuta SEK

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN
Nanexa TO 1 SE0010520452

Kontaktinformation

Största ägare

Från Holdings**

Namn Datum Kapital % Röster %
Nordnet Pensionsförsäkring 2018-03-31 9,45 9,45
Rutger Arnhult 2018-03-31 9,28 9,28
Avanza Pension 2018-03-31 8,13 8,13
Mårten Rooth 2018-03-31 3,62 3,62
Anders Johansson 2018-03-31 3,55 3,55
Christian Östberg 2018-03-31 3,02 3,02
Jessica Östberg 2018-03-31 2,71 2,71
Patrik Tillman 2018-03-31 2,7 2,7
Mats Boman 2018-03-31 2,57 2,57
Manligheten AB 2018-03-31 2,14 2,14

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.