Nyckeltal för Raybased AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,36 0,79 0,86 1,60 1,20 2,07 1,18
Rörelseresultat (Mkr) -2,01 -2,99 -2,93 -3,26 -2,00 -2,08 -2,72
Resultat före skatt (Mkr) -1,68 -3,02 -2,97 -3,31 -2,00 -2,11 -2,74
Nettoresultat (Mkr) -1,31 -2,36 -2,31 -2,58 -1,60 -1,65 -2,14
Vinst per aktie(kr) -0,56 -0,37 -0,38 -0,32 -0,2 -0,21 -0,27
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 20,77 18,42 16,10 27,62 26,08 24,43 22,15
Anläggningstillgångar (Mkr) 10,89 12,74 16,19 19,41 21,72 24,40 26,44
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 13,46 9,46 4,41 17,40 9,68 6,55 4,34
Summa tillgångar (Mkr) 24,34 22,20 20,61 36,81 31,40 30,95 30,78
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,88 0,75 0,63 0,50 0,38 0,25 0,58
Kortfristiga skulder (Mkr) 2,70 3,04 3,88 8,69 4,94 6,26 8,05
Antal aktier (st) 6 338 000 6 338 000 6 028 000 7 956 960 7 956 960 8 468 453 7 970 289