Nyckeltal för Everysport Media Group AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 17,40 21,95 22,08 25,21 22,70 22,73 20,36
Rörelseresultat (Mkr) -4,70 -9,60 -3,10 -4,90 -12,90 -3,21 -1,61
Resultat före skatt (Mkr) -5,80 -9,91 -3,35 -5,13 -13,10 -3,49 -1,93
Nettoresultat (Mkr) -6,60 -10,75 -3,39 -5,14 -11,10 -3,25 -1,93
Vinst per aktie(kr) -0,08 -0,1 -0,03 -0,05 -0,1 -0,03 -0,02
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 19,53 39,32 35,96 34,10 22,97 19,80 18,55
Anläggningstillgångar (Mkr) 62,37 59,32 56,40 56,33 48,72 44,81 42,37
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 22,08 18,63 19,14 16,28 14,32 14,97 17,04
Summa tillgångar (Mkr) 84,45 77,95 75,54 72,61 63,04 59,79 59,40
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 6,06 5,45 8,32 4,62 3,12 0,45 0,38
Kortfristiga skulder (Mkr) 58,85 33,18 31,26 33,89 36,95 39,53 40,47
Antal aktier (st) 84 539 282 110 580 948 112 580 948 112 580 948 112 580 948 112 580 948 112 580 948