Nyckeltal för Recyctec Holding AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,12 0,85 1,10 0,50 0,45 1,88 2,74
Rörelseresultat (Mkr) -3,78 -5,20 -3,68 -5,53 -4,38 -3,72 -2,14
Resultat före skatt (Mkr) -3,91 -5,40 -3,79 -6,00 -4,49 -3,93 -2,26
Nettoresultat (Mkr) 3,91 -5,20 -3,79 -6,00 -4,49 -3,93 -2,26
Vinst per aktie(kr) -0,25 -0,29 -0,24 -0,25 -0,19 -0,31 -0,06
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 15,46 26,03 19,73 15,21 13,20 11,83
Anläggningstillgångar (Mkr) 24,90 23,63 23,57 22,97 22,20 23,21
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 4,96 25,33 5,71 3,87 3,19 4,32
Summa tillgångar (Mkr) 29,86 48,96 29,27 26,84 25,39 27,53
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 5,52 4,13 5,01 7,81 9,09 8,94
Kortfristiga skulder (Mkr) 8,88 18,80 4,54 3,81 3,11 6,76
Antal aktier (st) 15 880 957 15 880 957 15 880 957 23 821 435 23 821 435 23 821 435 37 406 667