Nyckeltal för Emotra AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rörelseresultat (Mkr) -1,86 -1,63 -1,86 -1,68 -3,20 -2,54 -1,81
Resultat före skatt (Mkr) -1,86 -1,63 -1,86 -1,68 -3,20 -2,54 -1,81
Nettoresultat (Mkr) -1,82 -1,59 -1,82 -1,64 -3,20 -2,50 -1,77
Vinst per aktie(kr) -0,19 -0,17 -0,19 -0,17 -0,24 -0,18 -0,13
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 6,34 4,75 2,93 1,29 10,49 7,99 6,22
Anläggningstillgångar (Mkr) 1,88 1,69 1,50 1,31 1,11 0,94 0,75
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) 1,84 0,00
Omsättningstillgångar (Mkr) 6,28 4,91 3,16 1,84 12,27 9,39 7,69
Summa tillgångar (Mkr) 8,16 6,60 4,66 3,14 13,39 10,34 8,44
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,11 0,46 0,39 0,35 0,27 0,23 0,19
Kortfristiga skulder (Mkr) 1,72 1,39 1,35 1,51 2,62 2,11 2,02
Antal aktier (st) 9 517 860 9 517 860 9 517 860 9 517 860 13 117 343 13 702 259 13 702 259