Nyckeltal för Aptahem AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,07 0,08 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01
Rörelseresultat (Mkr) -1,49 -2,38 -1,86 -3,66 -1,70 -2,80 -3,10
Resultat före skatt (Mkr) -1,49 -2,38 -1,86 -3,67 -1,70 -2,80 -3,10
Nettoresultat (Mkr) -1,49 -2,38 -1,86 -3,67 -1,70 -2,80 -3,10
Vinst per aktie(kr) -0,19 -0,3 -0,24 -0,47 -0,21 -0,18 -0,2
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 25,01 20,52 18,66 14,99 12,89 29,12 26,02
Anläggningstillgångar (Mkr) 2,87 0,73 0,71 0,70 0,68 0,77 0,75
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) 2,76 0,64 0,62 0,60 0,59 0,69 0,67
Omsättningstillgångar (Mkr) 23,48 21,22 19,14 17,06 14,30 29,98 27,88
Summa tillgångar (Mkr) 26,35 21,96 19,86 17,75 14,98 30,75 28,63
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kortfristiga skulder (Mkr) 1,34 1,44 1,20 2,76 2,09 1,63 2,61
Antal aktier (st) 7 793 580 7 793 580 7 793 580 7 793 580 7 793 580 15 587 160 15 587 160