Nyckeltal för Insplorion AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 0,49 1,38 0,68 0,34 0,90 1,41 0,44
Rörelseresultat (Mkr) -1,39 -0,95 -1,33 -1,81 -0,80 -1,00 -1,77
Resultat före skatt (Mkr) -1,46 -1,01 -1,40 -1,88 -0,80 -1,06 -1,83
Nettoresultat (Mkr) -1,46 -1,01 -1,40 -1,88 -0,80 -1,06 -1,83
Vinst per aktie(kr) -0,27 -0,16 -0,21 -0,29 -0,13 -0,16 -0,28
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 1,21 9,91 9,07 8,23 8,37
Anläggningstillgångar (Mkr) 3,77 4,95 5,44 5,69 5,96 6,27
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 4,20 11,26 9,97 8,83 9,12 15,99
Summa tillgångar (Mkr) 7,97 16,21 15,41 14,52 15,07 22,26
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 4,84 4,87 4,84 4,78 4,77 12,87
Kortfristiga skulder (Mkr) 1,92 1,43 1,50 1,52 1,94 1,76
Antal aktier (st) 5 025 585 6 281 981 6 362 981 6 450 481 6 450 481 6 548 481 6 608 212