Nyckeltal för Compare-IT Nordic AB

2017-03-31 2017-09-30
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 1,67 0,80
Rörelseresultat (Mkr) -0,93 -1,85
Resultat före skatt (Mkr) -0,94 -1,86
Nettoresultat (Mkr) -0,94 -1,86
Vinst per aktie(kr) -0,13 -0,26
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 9,17
Anläggningstillgångar (Mkr) 6,48
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 5,31
Summa tillgångar (Mkr) 11,79
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 0,27
Kortfristiga skulder (Mkr) 2,35
Antal aktier (st) 7 150 783 7 149 000