Nyckeltal för Enrad AB

2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 3,03 1,30 1,37 1,27
Rörelseresultat (Mkr) -0,40 -1,90 -1,45 -1,77
Resultat före skatt (Mkr) -0,46 -1,90 -1,47 -1,79
Nettoresultat (Mkr) -0,46 -1,90 -1,47 -1,79
Vinst per aktie(kr) -0,09 -0,37 -0,28 -0,35
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 15,77 14,01 12,53 10,74
Anläggningstillgångar (Mkr) 20,33 9,68 10,03 10,35
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)
Omsättningstillgångar (Mkr) 3,56 8,21 6,06 4,41
Summa tillgångar (Mkr) 23,89 17,89 16,09 14,76
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 5,03 2,34 2,23 2,19
Kortfristiga skulder (Mkr) 3,09 1,54 1,33 1,83
Antal aktier (st) 5 173 570 5 173 570 5 213 600 5 173 570