Nyckeltal för Storytel AB

2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31
Antal månader som rapporten avser Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån Q2 3mån Q3 3mån Q4 3mån Q1 3mån
Totala intäkter (Mkr) 237,22 287,30 230,81 279,65 308,60 365,06 320,40
Rörelseresultat (Mkr) 10,20 3,76 -12,96 -22,12 -16,60 -15,28 -50,27
Resultat före skatt (Mkr) 7,23 2,48 -12,24 -26,58 -24,10 -20,05 -53,89
Nettoresultat (Mkr) 6,02 9,09 -11,70 -26,65 -23,20 -10,61 -51,40
Vinst per aktie(kr) 0,13 0,19 -0,24 -0,55 -0,45 -0,21 -1
Utdelning/aktie kronor (kr)
Eget kapital (Mkr) 65,89 172,47 160,36 174,46 345,63 343,57 301,82
Anläggningstillgångar (Mkr) 252,04 271,43 260,10 342,19 316,17 331,93 326,92
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr) 219,62 236,20 230,88 313,74 294,24 304,39 297,88
Omsättningstillgångar (Mkr) 414,65 452,86 415,35 436,00 647,13 617,49 563,13
Summa tillgångar (Mkr) 666,69 724,29 675,45 778,19 963,30 949,42 890,05
Långfristiga skulder inklusive (Mkr) 262,07 209,79 197,41 215,53 198,19 189,85 177,76
Kortfristiga skulder (Mkr) 338,73 342,03 317,67 388,20 419,48 415,99 410,47
Antal aktier (st) 45 347 183 47 847 183 47 847 183 48 510 040 51 510 040 51 517 307 51 517 307