Kurser för Medfield (MEDF)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Kommande rapporter

Halvårsrapport

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

 • VD Stefan Blomsterberg
 • Styrelseordförande Mikael Persson

Aktieinformation

 • Aktienamn Medfield
 • Kortnamn MEDF
 • Antal aktier 21 277 979
 • ISIN-kod SE0004479046
 • OrderBook ID 411C
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) MEDFIELD/SH
 • Kvotvärde 0.075 kr
 • Handelsstart 2012-05-02
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

MEDF- 2018-04-23

Kontaktinformation