Kurser för Crowdsoft (CROWD)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Om bolaget

"Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt."

 • VD Peter Reigo
 • Styrelseordförande Henrik Tjernberg

Aktieinformation

 • Aktienamn Crowdsoft
 • Kortnamn CROWD
 • Antal aktier 1417 487 955
 • ISIN-kod SE0005937117
 • OrderBook ID 412E
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) CROWDSOFT/SH
 • Kvotvärde 0.025 kr
 • Handelsstart 2016-08-02
 • Typ Aktie

Kontaktinformation

 • Adress Arne Beurlings Torg 9A
  164 40 KISTA
 • Telefon +46 (0)70-765 66 21
 • Webbadress