Kurser för Follicum (FOLLI)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké

Delårsrapport Q1

Årsstämma

Halvårsrapport

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

 • VD Jan Alenfall
 • Styrelseordförande Fredrik Buch

Aktieinformation

 • Aktienamn Follicum
 • Kortnamn FOLLI
 • Antal aktier 28 121 566
 • ISIN-kod SE0006288270
 • OrderBook ID 412P
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) FOLLICUMAB/SH
 • Likviditetsgarant Sedermera Fondkommission
 • Kvotvärde 0.12 kr
 • Handelsstart 2014-11-25
 • Typ Aktie

Kontaktinformation