Kurser för Idogen (IDOGEN)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Kommande rapporter

Halvårsrapport

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

"Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen "tolerogent" kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet."

 • VD Lars Hedbys
 • Styrelseordförande Agneta Edberg

Aktieinformation

 • Aktienamn Idogen
 • Kortnamn IDOGEN
 • Antal aktier 20 778 472
 • ISIN-kod SE0006887386
 • OrderBook ID 4134
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) IDOGEN/SH
 • Kvotvärde 0.07 kr
 • Handelsstart 2015-06-12
 • Typ Aktie

Kontaktinformation