Kurser för BiBBInstruments (BIBB)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Mer från bolaget

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1

Årsstämma

Halvårsrapport

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

BiBBInstruments affärsmodell består av att utveckla och sälja innovativa biopsi-instrument som utgår från den egenutvecklade teknologiplattformen EndoDrill®. Bolaget skapar värde genom att bygga upp en patenterad produktportfölj med både nischade och volymbaserade engångsinstrument som tillsammans täcker in de vanligaste, globalt förekommande cancerformerna. EndoDrill®-instrumenten är avsedda att säljas som engångsprodukter till sjukhus med endoskopisk specialistsjukvård och kirurgavdelningar.

 • VD Fredrik Lindblad
 • Styrelseordförande Erik von Schenck

Aktieinformation

 • Aktienamn BiBBInstruments
 • Kortnamn BIBB
 • Antal aktier 8 230 475
 • ISIN-kod SE0010102095
 • OrderBook ID 41FC
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) BIBBINSTRU/SH
 • Kvotvärde 0.085 kr
 • Handelsstart 2017-10-27
 • Typ Aktie

Kontaktinformation