Filmer

Dicot vill hjälpa män bli mer sexuellt aktiva

Om bolaget

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin på världsmarknaden.

  • VD Göran Beijer
  • Styrelseordförande Lars Jonsson

Kontaktinformation