Om bolaget

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförltiliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget utvecklar ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat. Patientnära diagnostik (PNA) är mätinstrument som är utvecklade för att utföra mätning där patienten befinner sig, både på vårdavdelning och som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus.

  • VD Anna Söderlund
  • Styrelseordförande Mathias Karlsson

Kontaktinformation

  • Adress Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A
    65637 Karlstad
  • Telefon +46 70 213 25 35
  • Webbadress www.calmark.se