Kurser för Västsvensk Logistik (VASLOG)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké

Årsstämma

Delårsrapport Q1

Halvårsrapport

Om bolaget

Västsvensk Logistik AB (publ) har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.

 • VD Lars Blanke
 • Styrelseordförande Per-Olof Persson

Aktieinformation

 • Aktienamn Västsvensk Logistik
 • Kortnamn VASLOG
 • Antal aktier 2 450 000
 • ISIN-kod SE0010662437
 • OrderBook ID 458V
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) VASTSVENSK/SH
 • Likviditetsgarant Sedermera Fondkommission
 • Kvotvärde 1 kr
 • Handelsstart 2018-01-29
 • Typ

Teknisk Analys

VASLOG- 2018-05-24

Kontaktinformation