Kurser för Orgo Tech (ORGO)

Just nu

Orderdjup

Senaste avsluten

Filmer

Orgo Tech - Erbjuder en ny generation bildoptimeringstjänst

Kommande rapporter

Halvårsrapport

Delårsrapport Q3

Bokslutskommuniké

Om bolaget

Orgos affärsidé består av att utveckla en mjukvara som automatiskt optimerar webbplatser för att de ska ladda snabbare, kosta mindre och öka intäkterna.

 • VD Mathias Palmqvist
 • Styrelseordförande Christian Kronegård

Aktieinformation

 • Aktienamn Orgo Tech
 • Kortnamn ORGO
 • Antal aktier 10 000 000
 • ISIN-kod SE0009806177
 • OrderBook ID 44FD
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ORGOTECH/SH
 • Likviditetsgarant Sedermera Fondkommission
 • Kvotvärde 0,10 kr
 • Handelsstart 2018-01-03
 • Typ Aktie

Teknisk Analys

ORGO- 2018-04-30

Kontaktinformation