About company

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

 • Listing Date
 • Organisations number 556844-3914
 • Articles of association
 • Company presentation Company Presentation (video)
 • CEO Göran Hedbys
 • Chairman Anders Hättmark
 • Board Petr Dejmek Göran Hedbys Anders Hättmark Elisabeth Yllfors
 • LEI 549300NRD3YRN5X6RL95

Instrument Information

 • Share name OptiFreeze
 • Short name OPTI
 • Number of stocks 9 805 714
 • ISIN Code SE0005881786
 • OrderBookID 101596
 • CFI (ISO 10962) ESXXXX
 • FISN (ISO 18774) OPTI/AKT
 • Ratio value 0.09 kr
 • First Traded 19-06-2014
 • Type Share

Contact

Major share holders

(According to Euroclear) - PER 30-09-2017 **

Namn Capital % Votes %
Arc Aroma Pure AB 15.38 15.38
Avanza Pension 7.65 7.65
Petr Dejmek 4.96 4.96
Federico Gómez Galindo 4.23 4.23
Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 4.2 4.2
Nordnet Pensionsförsäkring 2.82 2.82
Isa Bedir 1.96 1.96
Ingegerd Sjöholm 1.54 1.54
Gunvald Berger 1.36 1.36
Greven Dental AB 0.81 0.81

** updated quarterly