About company

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

 • Listing Date 6/19/2014
 • Organisations number 556844-3914
 • Articles of association
 • Company presentation Company Presentation (video)
 • CEO Eda Demir
 • Chairman Göran Hedbys
 • Board Petr Dejmek Göran Hedbys Anders Hättmark Elisabeth Yllfors
 • LEI 549300NRD3YRN5X6RL95

Instrument Information

 • Share name OptiFreeze
 • Short name OPTI
 • Number of stocks 9 877 264
 • ISIN Code SE0005881786
 • OrderBookID 4126
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) OPTIFREEZE/SH
 • Liquidity Provider Sedermera Fondkommission
 • Ratio value 0.09
 • First Traded 19-06-2014
 • Type Share

Contact

Major share holders

(According to Holdings) - PER 31-12-2017 **

Name Capital % Votes %
Arc Aroma Pure AB 15.38 15.38
Avanza Pension 6.47 6.47
Petr Dejmek 4.96 4.96
Federico Gómez Galindo 3.77 3.77
Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 3.73 3.73
Nordnet Pensionsförsäkring 2.66 2.66
Isa Bedir 1.72 1.72
Gunvald Berger 1.69 1.69
J.O. Möllerström Brothers Operation AB 1.17 1.17
Ingegerd Sjöholm 1.07 1.07

** Holdings by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority.