About company

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

 • Listing Date 6/18/2014
 • Organisations number 556844-3914
 • Articles of association
 • Company presentation Company Presentation (video)
 • CEO Eda Demir
 • Chairman Göran Hedbys
 • Board Petr Dejmek Göran Hedbys Anders Hättmark Elisabeth Yllfors
 • LEI 549300NRD3YRN5X6RL95

Instrument Information

 • Share name OptiFreeze
 • Short name OPTI
 • Number of stocks 9 877 264
 • ISIN Code SE0005881786
 • OrderBookID 4126
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) OPTIFREEZE/SH
 • Liquidity Provider Sedermera Fondkommission
 • Ratio value 0.09
 • First Traded 19-06-2014
 • Type 1
 • Currency SEK

Contact

 • Address Kalkstensvägen 16,
  224 78 LUND
 • Phone +46 738 – 145 215
 • HomePage

Major share holders

According to Holdings**

Name Date Capital % Votes %
Arc Aroma Pure AB 31-03-2018 15.27 15.27
Avanza Pension 31-03-2018 6.41 6.41
Petr Dejmek 31-03-2018 5.14 5.14
Federico Gómez Galindo 31-03-2018 3.75 3.75
Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 31-03-2018 3.73 3.73
Nordnet Pensionsförsäkring 31-03-2018 2.63 2.63
Gunvald Berger 31-03-2018 1.68 1.68
Isa Bedir 31-03-2018 1.48 1.48
J.O. Möllerström Brothers Operation AB 31-03-2018 1.16 1.16
Ingegerd Sjöholm 31-03-2018 1.03 1.03

** Holdings by Modular Finance AB. Compiled and processed data from various sources, including Euroclear, Morningstar and the Swedish Financial Supervisory Authority.