Share prices for Transferator B (TRAN B)

Price information

Orders

Deals

About company

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

 • CEO Fredrik Vojbacke
 • Chairm. of the Board Jakob Johansson

Instrument Information

 • Full Name Transferator B
 • Short Name TRAN B
 • No of shares 33 050 216
 • ISIN code SE0002658278
 • OrderBookID 4103
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) TRANSFERAT/SH B
 • Par Value 0.128 kr
 • First Traded 17-07-2009
 • Type Share

Contact