Share prices for Eurocon Consulting (EURO)

Price information

Orders

Deals

Video

Scheduled Reports

Year End Report

Interim Report Q1

Half Year Report

About company

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

  • CEO Peter Johansson
  • Chairm. of the Board Marie Berglund

Instrument Information

  • Full Name Eurocon Consulting
  • Short Name EURO
  • No of shares 42 727 279
  • ISIN code SE0002222596
  • OrderBookID 410D
  • CFI (ISO 10962) ESVUFR
  • FISN (ISO 18774) EUROCON/SH
  • Par Value 0.1 kr
  • First Traded 13-12-2007
  • Type Share

Contact