Share prices for Eurocon Consulting (EURO)

Price information

Orders

Deals

Video

Scheduled Reports

Half Year Report

Interim Report Q3

About company

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

 • CEO Peter Johansson
 • Chairm. of the Board Marie Berglund

Instrument Information

 • Full Name Eurocon Consulting
 • Short Name EURO
 • No of shares 42 727 279
 • ISIN code SE0002222596
 • OrderBookID 410D
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EUROCON/SH
 • Par Value 0.1 kr
 • First Traded 13-12-2007
 • Type Share

Technical Analysis

EURO- 2018-04-12

Contact