Share prices for European Institute of Science B (EURI B)

Price information

Orders

Deals

Video

Investerardagen 28 Augusti - Euris

Scheduled Reports

Half Year Report

Interim Report Q3

Year End Report

About company

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för våra kunder och förbättrad vårdkvalitet för våra kunders patienter. Våra produkter baseras på olika teknologiplattformer som kan expanderas till ett stort antal nya patientnära applikationer. Bolaget är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag geografiskt belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. Bolaget exploaterar kommersiellt medicinteknisk- samt bioteknisk forskning genom konsultverksamhet samt förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter.

 • CEO Dario Kriz
 • Chairm. of the Board Lars-Olof Hansson

Instrument Information

 • Full Name European Institute of Science B
 • Short Name EURI B
 • No of shares 12 050 000
 • ISIN code SE0000488744
 • OrderBookID 410M
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EUROPEANIN/SH B
 • Par Value 0.1 kr
 • First Traded 18-02-2009
 • Type Share

Technical Analysis

EURI B- 2018-04-12

Contact