Share prices for Medfield (MEDF)

Price information

Orders

Deals

Scheduled Reports

Annual General Meeting

Half Year Report

Interim Report Q3

Year End Report

About company

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

 • CEO Stefan Blomsterberg
 • Chairm. of the Board Mikael Persson

Instrument Information

 • Full Name Medfield
 • Short Name MEDF
 • No of shares 21 277 979
 • ISIN code SE0004479046
 • OrderBookID 411C
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) MEDFIELD/SH
 • Par Value 0.075 kr
 • First Traded 02-05-2012
 • Type Share

Technical Analysis

MEDF- 2018-04-23

Contact