Share prices for Oden Control (ODEN)

Price information

Orders

Deals

More from the company

Scheduled Reports

Half Year Report

Interim Report Q3

About company

Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företaget ska växa organiskt genom en utveckling av befintlig kundbas samt breddning av densamma såväl branschmässigt som geografiskt.

 • CEO Harri Porttila
 • Chairm. of the Board Magnus Wik

Instrument Information

 • Full Name Oden Control
 • Short Name ODEN
 • No of shares 12 920 494
 • ISIN code SE0003623560
 • OrderBookID 40YM
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ODENCONTRO/SH
 • Par Value 0.25 kr
 • First Traded 14-02-2013
 • Type Share

Technical Analysis

ODEN- 2018-04-30

Contact