Share prices for Zenicor (ZENI)

Price information

Orders

Deals

Scheduled Reports

Annual General Meeting

About company

Zenicor Medical Systems är ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention. Zenicor har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat ett unikt system, Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, kan stora grupper av patienter skyddas mot att drabbas av stroke.

 • CEO Mats Palerius
 • Chairm. of the Board Marie Öberg Lindevall

Instrument Information

 • Full Name Zenicor
 • Short Name ZENI
 • No of shares 5 636 122
 • ISIN code SE0006343984
 • OrderBookID 412N
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) ZENICORMED/SH
 • Par Value 0.16 kr
 • First Traded 18-11-2014
 • Type Share

Contact