Share prices for New Equity Venture International B (NEVI B)

Price information

Orders

Deals

About company

"NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med såväl kontanter som nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling."

 • CEO Robin Vestersten
 • Chairm. of the Board Thomas Jansson

Instrument Information

 • Full Name New Equity Venture International B
 • Short Name NEVI B
 • No of shares 3 015 257
 • ISIN code SE0004020931
 • OrderBookID 412R
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) NEWEQUITYI/SH B
 • Par Value 1 kr
 • First Traded 15-12-2014
 • Type Share

Contact