Share prices for Idogen (IDOGEN)

Price information

Orders

Deals

Video

Scheduled Reports

Year End Report

About company

"Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen "tolerogent" kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär ett nytt behandlingskoncept för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod omprogrammeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet."

 • CEO Lars Hedbys
 • Chairm. of the Board Agneta Edberg

Instrument Information

 • Full Name Idogen
 • Short Name IDOGEN
 • No of shares 20 778 472
 • ISIN code SE0006887386
 • OrderBookID 4134
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) IDOGEN/SH
 • Par Value 0.07 kr
 • First Traded 12-06-2015
 • Type Share

Contact