Share prices for Exalt (EXALT)

Price information

Orders

Deals

Video

Information om företrädesemission

Information om företrädesemission

Scheduled Reports

Half Year Report

Interim Report Q3

Interim Report Q4

About company

Exalt är en helhetsleverantör av datakommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Bolaget har tre verksamhetsområden: Strukturerade fastighetsnät, Nätverksteknik och säkerhet samt Transmissionsteknik. Därmed har företaget ett komplett erbjudande av hela värdekedjan inom ramen för datakommunikation.

 • CEO Mikael Hjälm
 • Chairm. of the Board Bengt-Åke Älgevik

Instrument Information

 • Full Name Exalt
 • Short Name EXALT
 • No of shares 46 047 414
 • ISIN code SE0005223542
 • OrderBookID 40YU
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) EXALT/SH
 • Par Value 0.29 kr
 • First Traded 10-06-2013
 • Type Share

Technical Analysis

EXALT- 2018-04-12

Contact