Published: 24-04-18 13:34:43 This is a news article from the news agency Direkt. Disclaimer

Direkt about OptiFreeze:

STOCKHOLM (Direkt) Optifreeze genomför tester tillsammans med en samarbetspartner inom segmentet Optidry.

Optifreeze och partnern har kommit överens om att utföra ett andra test i industriell skala med Optifreezes nya PEF-kammare. Även denna gång delfinansierar kunden testerna, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Den uppgraderade PEF-kammaren väntas anlända till Optifreeze den 9 maj och testerna beräknas vara slutförda i slutet av maj.

Optidry är Optifreezes teknik för behandling av torkade grönsaker, frukter, örter och kryddor.                

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215