Press release Published: 16-05-08 10:06

Titana AB: Aqualiv AB inleder samarbete med Trygghetscentrum, trygghet och säkerhet i fokus för företagare.

Trygghetscentrum fokuserar sin verksamhet på företags brottsförebyggande åtgärder och på brottsoffer. Genom att vara en resurs för det drabbade företaget kan Trygghetscentrum hjälpa till med kontakter mot myndigheter och försäkringsbolag, samt bistå med råd om hur man undviker att drabbas av förnyade brott.

Inom verksamheten finns bland annat tjänsten Trygga företagare som är en rådgivningsplattform som hjälper företagaren före - under - efter ett eventuellt brott. Bland annat ingår en SMS/MMS baserad tjänst där information från brottsoffret som är viktig för polisen och för eventuella iakttagelser skickas ut lokalt i den zon där brottet skett. Flera aktörer samarbetar med Trygghetscentrum i brottsförebyggande syfte. För att hitta former för att förebygga brottslighet, har Aqualiv AB beslutat att samverka med Trygghetscentrum för att utveckla och erbjuda brottsförebyggande lösningar för entreprenörer, företagare med flera. "Vi är glada att kunna leverera Aqualiv AB: s produkter till Trygghetscentrum" och deras medlemmar, säger Kjell Hansson försäljningschef på Aqualiv AB. Det känns extra tryggt att samarbeta med Trygghetscentrum då initiativtagaren och ägaren Magnus Rydhult som kommer senast från Stöldskyddsföreningen har lyckats förankra sitt arbete hos polisen, Securitas Mobile med flera. Aqualiv AB: s GSM/GPS produkter förstärker och förbättrar existerande lösningar, utan stora investeringar eller dyra installationer", Jag tycker att styrkan i Aqualiv AB: s produkter är att de är enkla och din plånbok är inte tom efter en investering avslutar Magnus Rydhult VD på Trygghetscentrum. För mer information kontakta: Magnus Rydhult, VD Trygghetscentrum, 0680-718 500 magnus@mofsweden.se www.trygghetscentrum.se Kjell Hansson, Försäljningschef Aqualiv, kjell.h@aqualiv.com Aqualiv AB (publ) , August Barks Gata 15, SE-421 32 Västra Frölunda, Göteborg Telefon: +46 (0)31 91 91 28, Fax: +46 (0)31 91 91 27, info@aqualiv.com www.aqualiv.com Aqualiv AB (publ) utvecklar och tillverkar säkerhetsprodukter under varumärkena NavEye och Mobwatcher. NavEye-produkterna baseras på GSM/GPS-teknik och har som främsta användningsområden positionering, övervakning och personlarm. Mobwatcher är ett unikt patenterat man överbordsystem i kombination med en godkänd startspärr. Aqualiv AB är listat på Aktietorget.

Document