Published: 22-09-17 17:08 This is a news article from the news agency Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire about OptiFreeze: OptiFreeze ansöker om nytt svenskt patent

Frysspecialisten OptiFreeze lämnade den 14 september in en ansökan om ett nytt svenskt patent avseende ett system för behandling av biologiska material genom pulserande, elektriska fält, Pulsed Electric Field, eller PEF. Systemet sorterar det biologiska materialet på ett optimalt sätt i samband med PEF-behandlingen. Uppfinningen utgör ett viktigt steg i att ytterligare öka effektiviteten i OptiFreezes hela process, enligt ett pressmeddelande.

Den nya ansökan omfattar OptiFreezes utrustning och metod för att placera och justera den behandlade produkten på ett optimalt sätt innan den förs in i PEF-kammaren. Detta sker i syfte att säkerställa att varje enskild produktdel behandlas på ett enhetligt sätt. OptiFreeze har tagit ett stort steg på vägen mot användning av reversibel elektroporering i industriell skala, vilket kommer att öka såväl effektivitet som kvalitet i produktionen.

"Att skydda vår teknik och forskning genom patent är viktigt för företaget, och något som vi jobbar kontinuerligt med. Vår befintliga patentportfölj i kombination med denna nya patentansökan rörande PEF-behandling ger oss ännu bättre täckning gentemot eventuell
framtida konkurrens", kommenterar styrelseordförande Göran Hedbys.

OptiFreeze äger redan idag en patentfamilj för cellskydd, vilken baseras på en kombination av vakuumimpregnering, VI, och pulserande, elektriska fält, Pulsed Electric Field, PEF, det vill säga, elektriska högspänningsimpulser.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se