Press release Published: 06-04-08 13:27:00

Lovisagruvan AB: God produktion men tillfälliga problem med leveranserna

Malmleveranserna för maj 2008 uppgick till 2 237 ton torrvikt med en zinkhalt på 10,3 % och en blyhalt på 4,8 % (1 593 i maj 2007 med 10,7 % zink och 10,6 % bly), en kvantitetsökning med 40%, men med lägre halt av framförallt bly. De sammanlagda leveranserna hittills i år, 11 411 ton, ligger 58% över siffran för förra året (7 230 ton).

En renovering av malmkrossen samt ett transporthaveri på vägen till Garpenberg gjorde att inte hela månadens gruvproduktion kunde utlevereras. Lagret växte med ca 300 ton till ca 1 450 ton. Utleveranserna i juni kommer förhoppningsvis att reducera lagret väsentligt. Styrelsen För eventuella frågor, kontakta Göran Nordenhök Ordförande 070 511 32 12 goran.nordenhok@osprey.se

Document

Lovisagruvan AB

"Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina. Nu har bolaget även engagerat sig i att utveckla Pahtohavare som är en kopparfyndighet nära Kiruna."

Lokevägen 21,
182 61 DJURSHOLM
0581-40941 http://www.lovisagruvan.se