Published: 10-03-17 13:25:00 This is a news article from the news agency Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire about OptiFreeze: OptiFreeze nyemission blev övertecknad

Frysspecialisten OptiFreeze nyemission tecknades till 35,2 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Det motsvarar en teckningsgrad på 200 procent, varav 99,4 procent tecknades med företrädesrätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

OptiFreeze tillförs 17,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,1 miljoner kronor, varav garantikostnader utgör 0,6 miljoner kronor. Bolaget emitterar 1,23 miljoner nya aktier och har därefter 9,81 miljoner aktier utstående.

"Emissionslikviden ger oss utrymme att verkställa vår kommunicerade plan som bland annat innehåller finansiering av marknadsföring och test av bolagets befintliga pilotanläggning mot ett antal presumtiva kunder runt om i världen samt utveckling av den första produktionslinjen och utveckling av bolagets metod i syfte att kunna behandla allt fler slags produkter", kommenterar styrelseordförande Göran Hedbys.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se