Published: 23-10-17 10:15 This is a news article from the news agency Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire about OptiFreeze: OptiFreeze gör tillfällig rockad på vd och ordförandeposten

Frysspecialisten OptiFreeze vd Nick Kramer kommer som tidigare meddelats att lämna sin befattning. Hans sista dag som vd blir den 31 oktober. Göran Hedbys har under hösten agerat som arbetande styrelseordförande i Nick Kramers frånvaro. Då Göran Hedbys inte kan ha rollen som interim vd och styrelseordförande samtidigt, gör bolaget en tillfällig förändring i ledning och styrelse. Det framgår av ett pressmeddelande.

Göran Hedbys tillträder som tillfällig vd för OptiFreeze den 1 november. Anders Hättmark blir samtidigt tillfälligt styrelseordförande i bolaget.

Rekryteringen av en permanent vd pågår och det är företagets förhoppning att en ny vd är på plats innan årsskiftet. Göran Hedbys kommer då att återgå till sin roll som styrelseordförande.

Samtidigt förstärker Optifreeze på säljsidan. Bolaget har nu en fungerande pilotanläggning vilket gör att säljarbetet kan intensifieras. En dedikerad säljansvarig har rekryterats som kommer att arbeta intensivt för att öka bolagets kundbas ytterligare.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se