Published: 27-11-17 13:47 This is a news article from the news agency Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire about OptiFreeze: SvD Börsplus bedömer att värderingen är ganska tilltagen i OptiFreeze

Frysspecialisten OptiFreeze erhåller en neutral rekommendation av analystjänsten SvD Börsplus, men tillägger att uppfattningen kan komma att ändras om Optifreeze lyckas sälja en produktionslinje inom kort. Det framgår av en analys av bolaget.

I ett optimistiskt scenario med en omsättning på 100 miljoner kronor och ett resultat efter skatt om 15-20 miljoner kronor så är det tänkbart att OptiFreeze värderas till 500 miljoner kronor, enligt skribenterna Daniel Svensson och Peter Nilsson som står för analysen.

Analystjänsten bedömer dock att värderingen är ganska tilltagen och risken för ytterligare förseningar och därmed ett nytt kapitalbehov anses vara överhängande enligt dem.

OptiFreeze AB

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

Kalkstensvägen 16,
224 78 LUND
+46 738 – 145 215 http://www.optifreeze.se